Direct contact

030 207 60 70

R-DLP (Register Deskundig Leidinggevende Projecten) CROW 400

De R-DLP (Register Deskundig Leidinggevende Projecten) begeleidt projecten waar mogelijk een blootstellingsrisico aanwezig is bij grond (bodem gerelateerde) activiteiten.

Bent u geen ervaren DLP-er of bent u nog niet CROW 400 gecertificeerd?

Dan adviseren wij u voorafgaand aan de R-DLP cursus de tweedaagse DLP CROW 400 cursus of de eendaagse herhaling DLP CROW 400 cursus te volgen.

Ook willen wij u erop wijzen dat er minimaal 6 uur zelfstudie wordt geadviseerd (zie CROW 400 procesdeel blz. 67).

Resultaat van de R-DLP cursus

Na de volledige DLP- cursus en zelfstudie van de CROW 400 bent u goed voorbereid op het examen R-DLP CROW 400. Wanneer u slaagt voor het theorie- en praktijkexamen dan ontvangt u het R-DLP certificaat en wordt u opgenomen in het officiële register. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en wordt uitgegeven door CROW.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor betrokkenen bij grond of bodem activiteiten in of met verontreinigde bodem/waterbodem met klasse rood ‘vluchtig’ en klasse zwart. De focus voor de R-DLP ligt op arbo gestuurde vraagstukken.

Voor klasse Rood ‘niet vluchtige’ en oranje verwijzen we u naar de opleiding DLP.

 

  • Relevante wet- en regelgeving
  • Verschillende fases in het bouwproces
  • Informatiebronnen (bodem)kwaliteit en risicobeoordeling
  • Voorbeelden van asbest in bodem en verschillende ander bodemvreemd materiaal
  • Taken en verantwoordelijkheden
  • Relevante arbeidshygiëne
  • Opschalen van risicoklassen
  • Meten en meetstrategieën met bodemvochtmetingen en online concentratiemetingen

Het examen wordt door een examinator van CROW afgenomen volgens de eind- en toetstermen uit de CROW 400 (pag. 66-67) bijlage VI. Het examen bestaat uit een theorie- en praktijkdeel. Het theorie examen wordt afgenomen op verschillende locaties in het land.

Het theorie examen duurt 3 uur en is onderverdeeld in meerkeuze vragen en op vragen middels een casus. Bij de casus mag u gebruik maken van de CROW400.

Het praktijk examen duurt 50 minuten en wordt afgenomen op een locatie in Nieuwegein. Het examen is een 1-op-1 examen. Meetapparatuur en hulpmiddelen worden ter beschikking gesteld; het wordt aanbevolen om uw eigen meetapparatuur mee te nemen.

De aanmelding voor het examen bij het CROW moet door de cursist zelf worden gedaan. Als hier hulp bij nodig is, dan staan we u natuurlijk graag bij tijdens één van de cursusdagen.

Het examen en de prijs van de R-DLP wordt gefactureerd door CROW.
Kosten:
Theorie examen: €195,00 excl. btw per kandidaat
Praktijk examen: €355,00 excl. btw per kandidaat
Herexamens: zelfde prijs

Voor meer informatie over dit examen zie de website van CROW: www.crow.nl

 

Benodigdheden
Voor deze cursus verzoeken wij u de publicatie CROW 400 mee te nemen. Als u niet in het bezit bent van deze publicatie, kunt u deze via BME aanschaffen. De kosten hiervoor bedragen € 117,00 per stuk (exclusief 9% BTW).

Vooropleiding: MBO + niveau door opleiding of ervaring en/of DLP.

U mag zelf de volgorde van het examen bepalen. Wij adviseren eerst het theorie examen af te laten nemen, vanwege parate kennis en praktische toepasbaarheid.  Tijdens het praktijkexamen wordt er heel expliciet getoetst op begrip in uw antwoorden.

Al het gewenste meetapparatuur en hulpmiddelen zijn aanwezig op de examenlocatie. U mag ook uw eigen meetapparatuur meenemen!

 

2 cursusdagen

08:00 tot 15:00 uur

Examen

Afgenomen door het CROW

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)
Excl. BTW

Locatie

Cursusdagen