ADK Asbestdeskundige Vianen

Tijdens de Asbestdeskundige - ADK - cursus (voorheen bekend als DTA-C) doet de cursist gedetailleerde kennis op van de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken, objecten en bodem. Daarnaast leert de cursist voldoende praktijkkennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de praktische toepassing van deze voorschriften en de vergunningverlening c.q. handhaving hiervan. Na het behalen van het certificaat voldoen medewerkers van handhavende instanties en certificerende instellingen aan de opleidingseisen zoals opgesteld in de SC-570.
 • Beschikbare data

Rondom de datum uit de eerste kolom krijgt u toe gang tot de e-learning. Op de cursusdag 1 en 2 verwachten wij u in Vianen.

 

Klik hierboven op een datum om u in te schrijven!

 

Voor wie?
De doelgroep bestaat primair uit personen die werkzaam zijn als overheidshandhaver en auditor inzake de asbestwet- en regelgeving en certificeringen vanuit:

 • Inspectie SZW
 • Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden, in bijzonder Bouw- en Woningtoezicht
 • Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden, inzake de Wet Milieubeheer, Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Wet Bodembescherming
 • Certificerende instellingen.

Onderwerpen

 • Asbestherkenning
 • Positie handhavingsfunctie in de problematiek rond asbest in bouwwerken, objecten en bodem
 • Wettelijke grondslag in kader handhaving (sloopmelding, asbestinventarisatierapport)
 • Overheidsbeleid en zelfregulering
 • Chronologische spelregels bij de asbestsanering en de rol van de verschillende “spelers”
 • Asbestcalamiteiten en de positie van de gemeente/handhaver;
 • Gemeenten en hun asbestbeleid
 • De gemeente als eigenaar van bouwwerken
 • Omgaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden bij asbestverwijderingswerkzaamheden
 • Risicoklassen-indeling
 • Adequaat niveau asbesthandhaving
 • SC-530
 • SC-540
 • Hanteren checklist periodieke beoordeling projectlocatie
 • Opstellen asbestinspectierapport
 • Demonstratie decontaminatieprocedure
 • Werking van het containment

Examen
BME-certificaat:
Onze cursus 'Asbestdeskundige' wordt standaard afgesloten met een instituutsexamen. Bij goed gevolg ontvangt men het BME-certificaat 'Asbestdeskundige' met een geldigheidsduur van 3 jaar. De kosten hiervoor zijn in de cursusprijs begrepen. Dit certifcaat wordt niet bij Ascert geregistreerd.

Persoonscertificaat Ascert:
De cursist kan er daarnaast voor kiezen om het landelijke examen 'Asbestdeskundige' af te leggen om opgenomen te worden in het register van Ascert
. Dit examen wordt afgenomen door een onafhankelijk exameninstituut en omvat een theorie- en een praktijkexamen. Bij goed gevolg van deze examens wordt u opgenomen in het register van Ascert en ontvangt u het bijbehorende persoonscertificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Cursusduur
circa 8 uur e-learning en 2 cursusdagen van 09:00 tot 16:00 uur

Cursuskosten
Cursusprijs: € 849,00* (inclusief BME Opleidingen instituutsexamen)
Examenprijs persoonscertificaat Ascert: € 780,00* (optioneel, wordt in rekening gebracht door het examenbureau) voor Cat 1, 2 en 3 incl. praktijk en € 460,00* voor Cat. 5.

Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)
*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

 

LET OP: Vanaf januari 2023 geldt voor het ADK-persoonscertificaat dat verlengen van het certificaat plaatsvindt door het behalen van Permanente Educatie. Voor meer info: lees de uitleg PE Asbest.

De opzet van de ADK-cursussen verandert in 2023, als gevolg van de invoering van Permanente Educatie. Wat verandert er:

 • De ADK-cursus zal vanaf 1 januari nog steeds 3 dagen in beslag nemen, waarvan de eerste via e-learning. Je bereidt je dus zelf thuis voor.
 • Het is essentieel dat je de modules zelf via ons e-learningplatform hebt afgerond, voordat je naar de klassikale lesdagen komt.
 • De docent zal je vragen stellen over die lesstof, maar deze wordt niet klassikaal herhaald.
 • De herhaling-ADK komt volledig te vervallen per 1 juli 2023