cursus Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

Medewerkers van onder meer afvalpunten/milieustraten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers zijn vaak niet passend opgeleid om verantwoord om te kunnen gaan met de risico’s van asbest. De cursist leert asbestverdachte materialen te herkennen en krijgt een ruime beeldvorming in de relevante vergunningen. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de eind- en toetstermen DAA en ontvangt een certificaat met een geldigheid van 10 jaar.

.

cursus DAA


Cursusprijs: € 249,00  
Examenprijs: € 160,00 (wordt in rekening gebracht door het examenbureau)
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)


*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

.

Aanvullende cursus informatie DAA

 • Leerdoelen
 • Voor wie?
 • Cursusduur
 • Examen
 • Bronnenboek Asbest
 • Wat is asbest; soorten, kenmerkende eigenschappen en uiterlijke kenmerken
 • Asbesthoudende producten in gebouwen en objecten
 • Gezondheidsrisico’s
 • Herkenning van asbesthoudend materiaal in de diverse afvalstromen
 • Maatregelen bij constatering van asbestverdacht/asbesthoudend materiaal
 • Wetgeving
 • Mededeling onder Voorschriften
 • Acceptatievoorwaarden voor grond en puin bij inzamelstations, sorteerbedrijven, stortplaatsen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen