cursus DAV-2 / Deskundig Asbest Verwijderaar

De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de gestelde eind- en toetstermen DAV2 en ontvangt een persoonscertificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

.

DAV-2 volledig

Kies hier uw locatie:


Cursusprijs: € 375,00  
Examenprijs: € 455,00 (wordt in rekening gebracht door het examenbureau)
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)


*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

.

Herhaling DAV-2

Kies hier uw locatie:


Cursusprijs: € 375,00  
Examenprijs: € 695,00 (wordt in rekening gebracht door het examenbureau)
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)


*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

.

Aanvullende cursusinformatie DAV-2

  • Voor wie?
  • Subsidie
  • Opleidingsniveau
  • Entreecriteria (1)
  • Entreecriteria (2)
  • Mentortraject
  • Cursusduur
  • Examen
  • Bronnenboek

Voor wie?

Dit traject is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig als saneerder in de asbestbranche wil gaan werken. 

De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de gestelde eind- en toetstermen DAV2 en ontvangt een persoonscertificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Na het volgen van de cursus DAV1, het behalen van het examen DAV1 en het onder begeleiding mentorschap traject, is de deelnemer gereed om de cursus en de daaraan gekoppelde examen voor DAV2 te volgen.