cursus Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA)

Na afloop van deze cursus DTA kan de cursist zelfstandig alle activiteiten rondom een asbestsanering uitvoeren en toezicht houden op deze activiteiten. De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de eind- en toetstermen.

.

DTA volledig

Kies hier uw locatie


Cursusprijs: € 750,00
Examenprijs: € 805,00 (wordt in rekening gebracht door het examenbureau)
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)


*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

.

Herhaling DTA

Kies hier uw locatie


Cursusprijs: € 495,00
Examenprijs: € 805,00 
(wordt in rekening gebracht door het examenbureau)

Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)

*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

.

Aanvullende cursusinformatie DTA

 • Leerdoelen (1)
 • Leerdoelen (2)
 • Voor wie?
 • Entreecriteria
 • Examen
 • Bronnenboek Asbest
 • wettelijke regelingen
 • werkplannen, werkprocedures
 • technische maatregelen
 • organisatorische maatregelen, risicobeheersing
 • arbeidshygiënische strategie
 • behandelingsmethoden van asbest en asbestafval
 • communicatie en instructiemethodieken toezicht houden