cursus Chroom 6

We krijgen steeds meer inzicht in toepassingen van Chroom-6. De afgelopen 50 jaar is deze gevaarlijke stof op grote schaal gebruikt. Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat de mensen die in aanraking kunnen komen met Chroom-6 weten hoe ze het materiaal kunnen herkennen, hoe zij vervolgens moeten handelen. Daarbij is een duidelijk stappenplan van essentieel belang.

.

Chroom-6 / Zware metalen

Kies hier uw locatie

Cursusprijs: € 210,00
*Genoemde prijs is exclusief BTW

.

Whitepaper Chroom-6

Voorafgaande aan het ontwikkelen van de cursus hebben de heren R. Bos en dr. M. Brouns, van SGI Compliance, een uitgebreide whitepaper Chroom-6 opgesteld. Hierin staan alle ins en outs van Chroom 6: toepassingen, hoe Chroom-6 te herkennen, gevaren en ook welke analysetechnieken er zijn en wanneer deze het meest geschikt ingezet kunnen worden.

Interesse in deze Whitepaper Chroom-6? Download het document dan hier of door op de afbeelding te klikken.

 

.

Aanvullende cursusinformatie Chroom-6

  • Chroom-6
  • Voor wie?
  • Leerdoelen
  • Resultaat
  • Verklaring deelname
  • Cursusduur

Samengevat

We krijgen steeds meer inzicht in toepassingen van Chroom-6. De afgelopen 50 jaar is Chroom-6 op grote schaal gebruikt. Geheel ongestructureerd is deze kankerverwekkende stof in een zeer breed scala van producten en bouwwerken toegepast. Gezien de zeer schadelijke effecten van Chroom-6 is de noodzaak om de blootstelling in kaart te brengen toegenomen. Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken, is het belangrijk dat de mensen die in aanraking kunnen komen met Chroom-6 weten hoe ze het kunnen herkennen, hoe dan te handelen en het belang van een duidelijk stappenplan.