cursus NEN2991 / Risicobeoordeling Asbest

Middels een NEN2991-onderzoek wordt de asbestconcentratie in de binnenlucht en een risicobeoordeling (in en rondom gebouwen en objecten waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt) bepaald. 

.

NEN-2991

Kies hier uw locatie

Cursusprijs: € 235,00
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)


*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

.

Aanvullende cursusinformatie NEN-2991

  • Resultaat
  • NEN2991
  • Voor wie?
  • Leerdoelen
  • Cursusduur

Resultaat van de cursus

Na het volgen van deze cursus heeft de cursist kennis van de NEN2991. Tijdens deze cursus wordt niet alleen theoretische kennis opgedaan zoals het interpreteren van resultaten, maar worden ook praktische vaardigheden aangeleerd. De cursus is inclusief het kalibreren van pompen en bijvoorbeeld het gebruiken van een rotameter.