Direct contact

030 207 60 70

DAV 2 Cursus (Deskundig Asbestverwijderaar 2)

Resultaat van de DAV 2 cursus
De DAV2 cursus is een vervolg op de DAV1 cursus maar ook bedoeld als  hercertifering cursus voor het oude DAV certificaat. Na afloop van de DAV2 mag de cursist zelfstandig onder toezicht van een DTA, asbest saneringen uitvoeren.

De cursist voldoet na het behalen van het examen aan de eindtermen zoals opgesteld in de gestelde eind- en toetstermen DAV2 en ontvangt een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor medewerkers die asbest verwijderen en die eerst een DAV1 cursus hebben gevolgd.

Voor de cursisten die een hercertificering vanuit het (oude) DAV certificaat geldt dat het certificaat niet langer dan een jaar mag zijn verlopen. Wilt u zich hercertificeren? Schrijf u dan in voor de cursus DAV2.

De DAV cursussen van BME Opleidingen worden afgesloten met een landelijk erkend examen DAV, dat voldoet aan de gestelde eind- en toetstermen DAV2. Een onafhankelijk exameninstituut neemt het examen af, dat plaatsvindt op dezelfde locatie als de cursus.

Kijk op deze pagina voor meer informatie omtrent de kosten van het examen DAV2, het voorleesexamen, het examineringsschema en de annuleringsvoorwaarden.

Voor deze cursus gelden entree-eisen:

  • In het bezit van een DAV1 certificaat niet ouder dan 6 maanden of in het bezit zijn van een DAV2 certificaat of DTA certificaat geldig op de datum van het examen of die niet langer dan één jaar verlopen zijn.
  • De aanvrager aantoonbaar tenminste 120 pakuren als DAV1 heeft gemaakt en dit kan aantonen met een volledig ingevulde DAV1 opdrachtenset, waaruit blijkt dat er wordt voldaan aan de eindtermen voor een certificaathouder DAV1.
  • Tweede deel van het online instructieprogramma adembescherming afgerond te hebben en in het bezit van het certificaat.
  • Volledig aantoonbaar ingevuld en afgetekend boekje waaruit blijkt dat het praktijk ervaring deel is uitgevoerd.
  • Aantoonbaar minder dan één jaar voor het afleggen van het examen een facefit test heeft uitgevoerd.
  • U mag niet opgenomen zijn in de lijst van certificaathouders die zijn ingetrokken.
  • Definitieve inschrijvingen voor het examen zijn alleen mogelijk wanneer alle certificaten 5 werkdagen voor de examendatum zijn ingediend.

De toegangseisen voor het examen DAV2 zijn per 1 maart 2017 gewijzigd

De wijziging van de toegangseisen DAV2 bestaan uit een versoepeling van de geldigheid van het DAV1 certificaat en de te herverdeling van de pakuren. De DAV2 examen kandidaat moet aantoonbare praktijkervaring hebben. De ervaring moet zijn opgedaan bij een (proces) gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Om deel te nemen aan het DAV2 examen moet u in bezit te zijn van een geldig DAV1 certificaat. Of het certificaat mag op de dag van het examen niet langer dan drie maanden verlopen zijn.

De examen eist stelt:

  • 120 pakuren waarvan minimaal 30 uur containment werkzaamheden
  • de pakuren moeten zijn verdeeld over minimaal 40 dagen met tenminste 1 pakuur per dag
  • de DAV1 opdrachten set moet volledig zijn ingevuld.

Omschrijving
Om DAV-2 te worden moet er een opleidingstraject worden gevolgd. Dit traject wordt begeleid door een Mentor. Wij kunnen dit aanbieden als op zich staand traject of in combinatie met een DAV1 dan wel DAV1&2 cursus.

Beschrijving
Om de DAV-1 als mentor te begeleiden, dient de mentor een mentortraining te hebben gevolgd. BME Opleidingen kan dit begeleidingstraject aanbieden. Onze mentor is in het bezit van de door Ascert gestelde eisen, namelijk een ‘Verklaring opname mentorregister Ascert’ een ‘Onafhankelijkheidsverklaring mentor’, en een getuigschrift.

Resultaat van het traject
Na het volgen van de cursus DAV1, het behalen van het examen DAV1 en het onder begeleiding mentorschap traject, is de deelnemer gereed om de cursus en de daaraan gekoppelde examen voor DAV2 te volgen.

Voor wie?
Dit traject is bedoelt voor iedereen die beroepsmatig als saneerder in de asbest branche wil gaan werken.

2 cursusdagen

Examen op aparte dag

Exclusief examen

420,00 p.p. hercertificering 650,00 p.p.

Subsidie

Via OOM en OTIB

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)

Mentorschap

Ook te combineren met mentorschap
Excl. BTW

Locatie

Cursusdagen