Asbestdeskundige (ADK)

Tijdens de Asbestdeskundige - ADK - cursus doet de cursist gedetailleerde kennis op van de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken, objecten en bodem.

cursus ADK (volledig)

Kies hier uw locatie:

Cursusprijs: € 815,00 (inclusief BME Opleidingen instituutsexamen)
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)


*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

.

cursus Herhaling - ADK

Kies hier uw locatie: 

Cursusprijs: € 270,00 (inclusief BME Opleidingen instituutsexamen)
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)


*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Aanvullende cursus informatie ADK

 • Leerdoelen
 • Voor wie?
 • Resultaat
 • Examen
 • Bronnenboek asbest
 • Asbestherkenning
 • Positie handhavingsfunctie in de problematiek rond asbest in bouwwerken, objecten en bodem
 • Wettelijke grondslag in het kader van handhaving (sloopmelding, asbestinventarisatierapport)
 • Overheidsbeleid en zelfregulering
 • Chronologische spelregels bij de asbestsanering en de rol van de verschillende “spelers”
 • Asbestcalamiteiten en de positie van de gemeente/handhaver
 • Gemeenten en hun asbestbeleid
 • De gemeente als eigenaar van bouwwerken
 • Omgaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden bij asbestverwijderingswerkzaamheden
 • Risicoklassen-indeling
 • Adequaat niveau asbesthandhaving
 • Certificatieschema Asbestverwijdering – “SC-530”
 • Certificatieschema Asbestinventarisatie – “SC-540”
 • Hanteren checklist periodieke beoordeling projectlocatie
 • Opstellen asbestinspectierapport
 • Demonstratie decontaminatieprocedure
 • Werking van het containment