Asbestdeskundige (ADK)

Tijdens de cursus Asbestdeskundige (ADK) doet de cursist gedetailleerde kennis op van de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken, objecten en bodem.

 

Vanaf januari 2023 geldt voor het ADK-persoonscertificaat dat verlengen van het certificaat plaatsvindt door het behalen van Permanente Educatie. Daarnaast biedt BME Opleidingen nog altijd een instituutsexamen aan. Voor meer info: lees de uitleg PE Asbest.

Met ingang van 1 juni 2021 zal een gewijzigd certificatieschema voor ADK van kracht worden. Ook het examen ADK(persoonscertificaat) wijzigt als gevolg daarvan per 1 juni aanstaande. uitleg Ascert.

De opzet van de ADK-cursussen verandert in 2023, als gevolg van de invoering van Permanente Educatie. Wat verandert er:

 • De ADK-cursus zal vanaf 1 januari nog steeds 3 dagen in beslag nemen, waarvan 1 dag via e-learning. Je bereidt je dus zelf thuis voor.
 • Je kan je tot uiterlijk 3 dagen voor de cursus inschrijven, 14 dagen voor aanvang van de cursus krijg je toegang tot ons e-learningplatform.
 • Het is essentieel dat je deze 8 uur zelf via ons e-learningplatform hebt afgerond voordat je naar de klassikale lesdagen komt.
 • De docent zal je vragen stellen over die lesstof, maar deze wordt niet klassikaal herhaald.
 • Per 1 juli komt de herhaling-ADK volledig te vervallen.

cursus ADK (volledig)

Kies hier uw locatie:

Cursusprijs: € 849,00 (inclusief BME Opleidingen instituutsexamen)
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)


*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

.

cursus Herhaling - ADK

Kies hier uw locatie: 

Cursusprijs: € 280,00 (inclusief BME Opleidingen instituutsexamen)
Lunch: € 10,00 p.p.p.d. (let op, niet bij cursusprijs inbegrepen)


*Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

Aanvullende cursus informatie ADK

 • Leerdoelen
 • Voor wie?
 • Resultaat
 • Examen
 • Bronnenboek asbest
 • Asbestherkenning
 • Positie handhavingsfunctie in de problematiek rond asbest in bouwwerken, objecten en bodem
 • Wettelijke grondslag in het kader van handhaving (sloopmelding, asbestinventarisatierapport)
 • Overheidsbeleid en zelfregulering
 • Chronologische spelregels bij de asbestsanering en de rol van de verschillende “spelers”
 • Asbestcalamiteiten en de positie van de gemeente/handhaver
 • Gemeenten en hun asbestbeleid
 • De gemeente als eigenaar van bouwwerken
 • Omgaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden bij asbestverwijderingswerkzaamheden
 • Risicoklassen-indeling
 • Adequaat niveau asbesthandhaving
 • Certificatieschema Asbestverwijdering – (voorheen SC-530)
 • Certificatieschema Asbestinventarisatie – (voorheen SC-540)
 • Hanteren checklist periodieke beoordeling projectlocatie
 • Opstellen asbestinspectierapport
 • Demonstratie decontaminatieprocedure
 • Werking van het containment