Direct contact

030 207 60 70

ADK Cursus (Asbestdeskundige)

Resultaat van de ADK cursus
Tijdens de ADK cursus (voorheen bekend als DTA-C) doet de cursist gedetailleerde kennis op van de (wettelijke) voorschriften die verband houden met het werken in/met asbest in bouwwerken, objecten en bodem. Daarnaast leert de cursist voldoende praktijkkennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de praktische toepassing van deze voorschriften en de vergunningverlening c.q. handhaving hiervan. Na het behalen van het certificaat voldoen medewerkers van handhavende instanties en certificerende instellingen aan de opleidingseisen zoals opgesteld in de SC-570.

Voor wie?
De doelgroep bestaat primair uit personen die werkzaam zijn als overheidshandhaver en auditor inzake de asbestwet- en regelgeving en certificeringen vanuit:

 • Inspectie SZW
 • Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden, in bijzonder Bouw- en Woningtoezicht
 • Gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden, inzake de Wet Milieubeheer, Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Wet Bodembescherming
 • Certificerende instellingen.
 • Asbestherkenning
 • Positie handhavingsfunctie in de problematiek rond asbest in bouwwerken, objecten en bodem
 • Wettelijke grondslag in kader handhaving (sloopmelding, asbestinventarisatierapport)
 • Overheidsbeleid en zelfregulering
 • Chronologische spelregels bij de asbestsanering en de rol van de verschillende “spelers”
 • Asbestcalamiteiten en de positie van de gemeente/handhaver;
 • Gemeenten en hun asbestbeleid
 • De gemeente als eigenaar van bouwwerken
 • Omgaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden bij asbestverwijderingswerkzaamheden
 • Risicoklassen-indeling
 • Adequaat niveau asbesthandhaving
 • SC-530
 • SC-540
 • Hanteren checklist periodieke beoordeling projectlocatie
 • Opstellen asbestinspectierapport
 • Demonstratie decontaminatieprocedure
 • Werking van het containment

Onze cursus “Asbestdeskundige” wordt standaard afgesloten met een instituutsexamen. Bij goed gevolg ontvangt men het certificaat  ‘Asbestdeskundige’ met een geldigheidsduur van 3 jaar. De kosten hiervoor zijn in de cursusprijs begrepen.

De cursist kan er daarnaast voor kiezen om het examen ‘Asbestdeskundige’ voorheen  SC-570′ af te leggen. Dit examen wordt afgenomen door een onafhankelijk exameninstituut en omvat een theorie- en een praktijkexamen. Bij goed gevolg van deze examens wordt u opgenomen in het register van Ascert en ontvangt u het bijbehorende officiële certificaat en pasje met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Het theorie examen bestaat uit 80 meerkeuzevragen. Het theorie-examen vindt plaats op locatie van BME Opleidingen in Nieuwegein of Rotterdam en duurt 100 minuten. Dit theorie gedeelte kan worden afgenomen tijden ‘alle’ DTA theorie examens.

Voor het praktijkexamen geldt geen vrijstelling meer vanaf 1 maart 2017. Vanaf 1 juni 2017 is er weer een mogelijkheid om een officieel examen af te laten nemen.

Praktijk wordt afgenomen op een externe praktijk locatie. U bent als examen kandidaat zelf verantwoordelijk voor het selecteren van een te beoordelen locatie die voldoet aan de eisen. Wanneer de locatie niet voldoet aan de eisen kan deze ter plekke worden afgekeurd en kan het examen niet worden afgenomen.

Kijk op deze pagina voor meer informatie omtrent de kosten van het voorheen SC-570 examen, het voorleesexamen, het examineringsschema en de annuleringsvoorwaarden.

 

Voor het praktijkexamen geldt geen vrijstelling meer vanaf 1 maart 2017.

3 dagen cursus

Met aansluitend instituutsexamen

Exclusief SC-570 examen

935 p.p.

Lunch

16,- p.p. per dag (niet bij cursusprijs inbegrepen)
Excl. BTW